top of page

Sąmonės transformacija Reiki tėkmėje

„Asmeninės pasąmonės turinį sudaro sąmonės į pasąmonę „išstumti“ tokie psichiniai reiškiniai, kurie žmogui nemalonūs arba kurie dėl moralinės aplinkos poveikio labai nepatogūs ir nepriimtini, – tai primityvūs jusliniai instinktai, liguistos nuotaikos bei idėjos, įvairios fobijos, pradingę arba tyčia užmiršti skausmingi atsiminimai bei vaizdiniai, įvairūs jusliniai suvokiniai, kurie nepakankamai subrendę ir per silpni, kad pasiektų sąmonę. O tas vadinamasis „išstūmimas“ – tai tam tikras gynybinis psichikos procesas, kuris veikia žmoguje visą gyvenimą.” C.G. Jungas.

  (Pa)sąmonės transformacijos seminarai ir individualūs seansai padės Jums išeiti iš užburto rato, atrasti ir transformuoti Jūsų pasąmonėje glūdinčius blokus ir prisipildyti aukštų vibracijų energija. Susitikimo metu galima pajausti savo natūralią prigimtį, kai atkrenta atitinkami mąstymo šablonai, kitų žmonių įtakos, balsai, tada keičiasi žmogaus pasaulėžiūra, charakteris ir mąstymas.

 

  Žmogaus sistemą galima būtų prilyginti kompiuteriui, kurį reikia atnaujinti, peržiūrėti senas programas ir jas perinstaliuoti. Jei žmogus neužsiima saviugda, jo mąstymas gali būti prilyginamas praeito amžiaus mąstymui.

Savo sistemos viduje galima "įdiegti" naujas programas, kurios padės pakeisti senas programas (kurios jau nebereikalingos), požiūrį, tam tikras savybes.  Kurių pagalba mes galime pasiekti sėkmę visose gyvenimo srityse ir  pastiprinti dvasinę būseną bei fizinę sveikatą. 

  Individualus seansas padės prieiti prie priežastinio lygmens ir atrasti priežastį, kodėl sveikata griūva, santykiai nesiseka, atsiranda finansinės problemos, kaupiasi skolos, kūrybinis potencialas užblokuotas, sunku kalbėti, išreikšti save, nėra intuicijos ir ryšio su visata ir t.t.  Taip pat  ši praktika padeda išgydyti sielos žaizdas, transformuoti nuodus į nektarą. 

  Tokio darbo neįmanoma atlikti loginio mąstymo erdvėje, tik tai kai išeiname už savo ribojančio mąstymo ribų prasideda tikroji kelionė savęs link pažinimo. Mes galime pajausti savo sąmonę ir būti sąmoningais, mes galime keliauti po visas savo vidinio pasaulio erdves. Šiuo atveju aš būsiu tik vedlė, kuri palydės Jus į vidinį rojų.

Rūta Černiauskaitė

Individualus darbas su pasąmonės blokais, šešėliais, baimėmis. Įsitikinimų keitimas, destruktyvių programų transformacija, naujų programų įdiegimas ir atsinaujinimas.

Temos:

Sielos žaizdos

Asmeninė savirealizacija
Harmoningi santykiai
Finansinė gausa
Sveikata

Seansus atlieka: Rūta Černiauskaitė – Reiki meistrė-mokytoja, (pa)sąmonės transformacijos meistrė.

 

Individualios sesijos kaina: 70 Eur, trukmė 1-1,5 val.

Informacija ir registracija: +370633 00011, rutahealing@gmail.com

bottom of page